deped memo on 2013 buwan ng wika

deped memo on 2013 buwan ng wika

PHILIPPINE SCHOOL DOHA

PHILIPPINE SCHOOL DOHA

2013-2014 alexander s. acosta, aug. 29 buwan ng wika culm.-primary second quarter as per deped order no.10, series of 2013...
Students and Parents Bulletin

Students and Parents Bulletin

volume 6 no. 10 a. y. 2013 poster making contest muntinlupa buwan ng wika celebration held at starmall alabang and at the deped division office, ...
Mabolo Elementary School - DepEd Naga

Mabolo Elementary School - DepEd Naga

slogan and poster making contest, an echo seminar on isa na rito ang mutya at lakan ng buwan ng wika, pista sa nayon, paggawa ng poster at slogan at...